Kullanım Koşulları

1. TANIMLAR
Budatamam: Budatamam Elektronik İletişim Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Uygulama: Budatamam tarafından oluşturulan, ürün ve detaylarının görüntüleneceği, ürünlerin siparişinin verileceği, siparişe ilişkin değerlendirme/yorum yapılan mobil uygulamadır.
Kullanıcı: Uygulamaya erişimde bulunup, kayıtlı üye olan kişileri ifade eder.
Üye İşyeri: Uygulama üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla, çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişiyi temsil eder.
Taraf(lar): Kullanıcı ve/veya Budatamam.
Sözleşme: Budatamam Kullanıcı Sözleşmesi
Online Ödeme Yöntemi: Kullanıcı’nın uygulama üzerinden ürün ve hizmet siparişleri ücretinin Budatamam tarafından üye işyeri temsilcisi sıfatıyla, kredi kartı, banka kartı ve bankalar tarafından online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle, İyzico altyapısını kullanarak kullanıcıdan tahsil edildiği yöntemi ifade eder.

2. BAŞVURU VE ÜYELİK
 • 2.1 Kullanıcı, üyelik oluşturmak için gereken alanları doldurduktan sonra belirtilen telefon numarasının belirten kişiye ait ve aktif olduğunu teyit etmek amacıyla telefonlarına bir doğrulama kodu alır. Bu kodu uygulamadaki ekrana girmeleri ve dolayısıyla telefon numaralarını doğrulamaları gerekir. İşbu Koşullar dâhilinde kullanıcılar Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.
 • 2.2 Kullanıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bilgilerini her zaman Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.
 • 2.3 Kullanıcı, daha önce oluşturdukları profillerine ait telefon numarası ve şifre ile uygulamaya giriş yapabilirler.
 • 2.4 Şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Şifresini sıfırlamak istedikleri profile ait telefon numarasını girdikten sonra bir doğrulama kodu alırlar ve ardından yeni şifreyi belirleyerek uygulamayı kullanmaya devam edebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Budatamam şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

3. UYGULAMANIN KULLANIMI
 • 3.1 Kullanıcı, uygulamada belirttikleri teslimat adresine hizmet veren sisteme kayıtlı Üye İşyerlerini listeler, onların satışa sunduğu ürünlerin siparişini verir ve sistemde kayıtlı ürünleri görüntüler.
 • 3.2 Kullanıcı, ana sayfa üzerinden bir iş koluna tıklarsa (kasap, manav vb.) açık adresine hizmet veren o iş kolundaki sisteme kayıtlı işletmelerin listesini görüntüler. Seçtiği işletmeye tıklayarak ve işletme profili sayfasına giderek işletmenin sattığı ürünleri ve diğer kategorilerdeki ürünlerini de görebilir.
 • 3.3 Kullanıcı sisteme tanımlı ad soyadı ve e-mail adresi bilgilerini düzenleyebilir. Telefon numarasını düzenleyemez. Telefon numarası kullanıcıyı sistemde benzersiz kılan bir veri olduğu için değiştirilemez.
 • 3.4 Kullanıcı sistemde kullanmak üzere sınırsız sayıda adres tanımlayabilir. Bu adresleri listeleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir. Bu tanımlanan adresler teslimat adresi olduğu için detaylıca doldurulması gerekmektedir.
 • 3.5 Kullanıcının Uygulama’yı kullanabilmesi için sisteme kayıtlı en az 1 tane açık adreslerinin bulunması gerekmektedir. Birden çok adresin tanımlı olduğu durumda kullanıcı bir tane adresi seçerek varsayılan teslimat adresi olarak işaretler.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 • 4.1 Budatamam sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’nin Kullanıcı’ya Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz.
 • 4.2 Kullanıcı’ya uygulama üzerinden gösterilen teslim süresi, Üye İşyeri’nin teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Budatamam sorumlu tutulamaz.
 • 4.3 Ürün, Kullanıcı’nın sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez.
 • 4.4 Kullanıcı, Uygulama üzerinden verilen tüm siparişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını ve tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 • 4.5 Budatamam’ın sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Budatamam doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • 4.6 Budatamam, Kullanıcı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
 • 4.7 Kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) Budatamam ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.
 • 4.8 Kullanıcı, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • 4.9 Uygulama üzerinden verilen siparişlerde, teslimat Üye İşyeri’nin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Budatamam, ilgili Üye İşyeri’nde bulunmayan ürünlerin Kullanıcı’ya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Uygulamada teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.
 • 4.10 Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda Budatamam, Kullanıcıyı bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • 4.11 Uygulama üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Budatamam gerekli özeni gösterecektir. Belirtilen açıklamalar, ilgili içerik ve ürün detay bilgilerinin doğruluğu Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır. Bu kapsamda oluşacak problemlerden veya zararlardan Budatamam sorumlu olmayacaktır.
 • 4.12 Kullanıcı, kayıtlı telefon numarası ile yapılan her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.13 Kullanıcı, Uygulama’da belirlemiş olduğu kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim edecek olan Üye İşyeri ile paylaşılmasını kabul eder.
 • 4.14 Budatamam, Kullanıcı’nın Uygulamada kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden Üye İşyeri ile paylaşılmasından dolayı Kullanıcı ve Üye İşyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • 4.15 Kullanıcı, Uygulamayı kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Üye İşyeri ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Budatamam’ın bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Budatamam’ın bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme ve silme hakkı bulunduğunu kabul eder.
 • 4.16 Kullanıcı, verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Budatamam’ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
 • 4.17 Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler Uygulama’da tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak Kullanıcı’nın kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar Uygulamayı kullanarak Budatamam’a siparişin ödemesini yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Budatamam sorumlu tutulamaz.
 • 4.18 Budatamam, Uygulama’nın kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Budatamam, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Budatamam Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • Budatamam, Kullanıcı’nın Uygulama aracılığıyla muhattap olduğu kuryelerin davranışların hukuki olarak sorumlu tutulamaz.

5. ÖDEME YÖNTEMİ VE TESLİMAT
 • 5.1 Kullanıcı’nın kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri Budatamam tarafından bilinmemekte olup ödeme altyapısı anlaşmalı olunan üçüncü firma tarafından sağlanmaktadır.
 • 5.2 Kullanıcı, teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda Ön Bilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detaylı olarak bilgilendirilecektir.
 • 5.3 Ürün satış fiyatı ve teslimat masraflarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Online Ödeme Yöntemiyle tahsil edilecektir. Kullanıcı siparişlerine ilişkin ödemeyi Online Ödeme Yöntemi ile yaparak alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlüğünü ifa etmiş olmaktadırlar.
 • 5.4 Budatamam, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerinin nam ve hesabına kullanıcılardan tahsil etmek için Üye İşyeri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.
 • 5.5 Siparişe ilişkin fiş veya fatura Üye İşyeri tarafından hazırlanarak sipariş ile birlikte Kullanıcı’ya teslim edilir.
 • 5.6 Kullanıcı, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.
 • 5.7 Uygulama üzerinden verilen siparişlerinde, ücret iadesi ancak;
  • 5.7.1 Siparişin ilgili işletmeye iletilememesi veya işletmenin aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
  • 5.7.2 Sipariş halen hazırlanmamış iken, Kullanıcı’nın talebi ve Üye İşyeri’nin kabulü üzerine iptali;
  • 5.7.3 Siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
  • 5.7.4 Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali;
  • 5.7.5 Yanlış, hasarlı ya da ayıplı ürün nedeniyle iptali durumunda yapılacaktır.
 • 5.8 Yanlış, hasarlı ya da ayıplı ürün nedeniyle iptal edilen siparişin ilgili kısmının ücret iadesi ilgili siparişe ilişkin fiş veya faturanın Budatamam’a teslim edilmesiyle gerçekleşecektir.
 • 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  • 6.1 Kullanıcı Budatamam'a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası uygulama içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Budatamam ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin ("Kişisel Veri/ler") Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun' da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
  • 6.2 Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylara Budatamam Kullanıcı KVK Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

  7. FİKRİ MÜLKİYET
  • 7.1 Budatamam'ın; Budatamam hizmetleri, fikri mülkiyet hakları veya Uygulama’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran Budatamam’a aittir.
  • 7.2 Kullanıcı, Budatamam hizmetlerini ve Budatamam'ın yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
  • 7.3 Kullanıcı, Uygulama dahilinde bulunan, Budatamam ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

  8. DEĞİŞİKLİKLER
  Budatamam, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

  9. BİLGİLERİN SAKLANMASI, İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE HUKUK
  • 9.1 Budatamam Uygulaması sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Budatamam Uygulaması Gizlilik Politikası'na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
  • 9.2 İşbu Sözleşme'nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Uygulama’da saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
  • 9.3 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme'nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  9. YÜRÜRLÜK
  Kullanıcının, üyelik kaydı yapması sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca Kullanıcı’nın ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

  10. FESİH
  Kullanıcı uygulamayı dilediği zaman mobil cihazından silerek kullanımını sonlandırabilir. Budatamam, Kullanıcı’nın İşbu Sözleşme’ye, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde Kullanıcı’nın üyeliğini durdurma veya uygulamadan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.